NYILATKOZAT

 

 

Alulírott

 

…….…………………………………….……………………………………………………
(szülő/törvényes képviselő neve),

 

.................................................................................................................................................

(lakcíme),

 

mint

 

………………………….……………………………………………………(gyermek neve)

 

 

…………………………………………… (születési év, hónap)

 

 

 

törvényes képviselője, a gyermek airsoft játékon való részvételéhez hozzájárulok. Kijelentem, hogy a gyermek egészséges, fizikailag terhelhető, és megfelelő védőfelszereléssel rendelkezik.

Jelen hozzájárulásomat az airsoft játék és a Magyar Airsoft Szabályzat (MASZ) ismeretében adtam ki. A gyermek airsoft játékban való részvételéért a szervezőket felelősség nem terheli.

 

 

Dátum: ………………………………………..

 

 

 

 

……....…………………………………………….

Szülő, törvényes képviselő aláírása

 

 

……....…………………………………………….

TelefonszámaHa szeretnéd kitőltve nyomtatni, kattints a szövegre!