NYILATKOZAT

 

 (szülő/törvényes képviselő neve),


(lakcíme),

 

mint

(gyermek neve)


(születési év, hónap, nap)

 

törvényes képviselője, a gyermek airsoft játékon való részvételéhez hozzájárulok. Kijelentem, hogy a gyermek egészséges, fizikailag terhelhető, és megfelelő védőfelszereléssel rendelkezik.

Jelen hozzájárulásomat az airsoft játék és a Magyar Airsoft Szabályzat (MASZ) ismeretében adtam ki. A gyermek airsoft játékban való részvételéért a szervezőket felelősség nem terheli.


A rendezvény dátuma

Szülő vagy törvényes képviselő aláírása

Szülő vagy törvényes képviselő telefonszáma